آسانسورهای بیمار بر

آسانسورهای بیمار بر

به طور کلی آسانسورهای بیمار بر به ۳ دسته ویلچر بر, برانکارد بر و تخت بر تقسیم میگردد.نصب این نوع آسانسورها بسته به نوع پروژه ازهر دو طریق استفاده از سیستم هیدرولیک و کششی قابل اجرا میباشد.

مشخصات آسانسور های ویلچربر:

 1. حداقل ابعاد کابین ۱۳۰۰*۱۱۰۰میلیمتر باشد.
 2. حداقل عرض بازشو درب ۸۰۰ میلیمتر باشد.
 3. مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد.
 4. مجهز به دکمه باز شدن درب برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن درب باشد.

مشخصات آسانسور های حمل بیمار (برانکارد بر):

 1. حداقل ابعاد کابین ۲۱۰۰*۱۱۰۰میلیمتر باشد.
 2. حداقل عرض بازشو درب ۹۰۰ میلیمتر باشد.
 3. مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد.
 4. مجهز به دکمه باز شدن درب برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن درب باشد.

مشخصات آسانسور های حمل بیمار (تخت بر):

 1. حداقل ابعاد کابین ۲۴۰۰*۱۴۰۰میلیمتر باشد.
 2. حداقل عرض بازشو درب ۱۳۰۰ میلیمتر و حداقل ارتفاع (بازشو) درب ۲۱۰۰میلیمتر باشد.
 3. مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد.
 4. مجهز به دکمه باز شدن درب برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن درب باشد.
 5. مجهز به سیستم برق اضطراری باشد

*در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از ۲۸ متر حداقل یک دستگاه آسانسور حمل بیمار (برانکاردبر) باید پیش بینی شود, این آساسنسور باید با علامت مخصوص قابل رویتی مشخص شده و کلیه طبقات را سرویس دهد.

تعمیر آسانسور

برای تعمیر آسانسور های بیمار بر با ما تماس بگیرید.