پکیج وارداتی ویتور

پکیج وارداتی ویتور

پکیج کمپانی ویتور:

کمپانی  ویتور در سال ۱۹۶۸ توسط Horst  Wittur در سن ۲۸ سالگی با سرمایه بالغ بر ۲۰۰۰ مارک کار خود را با تولید درب های آساسنسور و تجارت قطعات مربوط به این صنعت آغاز نمود.

در طی ۴۰ سال گذشته , کمپانی ویتور به یکی از شرکت های پیشتاز مستقل در تولید قطعات و پکیج های آساسنسور تبدیل گردیده است. هم اکنون ۱۰ کارخانه تولیدی در کشورهای مختلف دنیا متعلق به ای کمپانی بوده که از طریق ۲۱ مرکز فروش درسراسر جهان در حال خدمتگزاری به مشتریان خود می باشد. این مشتریان شامل کمپانی های بزرگ بین المللی آساسنسور و همچنین شرکت های متوسط و کوچک در سراسر دنیا می باشند.

دلیل اصلی شهرت کمپانی بین المللی ویتور در بازرهای جهانی کیفیت بسیار بالا, ایمنی و قابل اطمینان بودن محصولات آن می باشد.

اقدام در جهت ثبت اختراع و حق امتیاز بیش از ۳۰۰ محصول مختلف, نشانگر ابتکار این کمپانی و پیشتاز بودن آن در صنعت آساسنسور می باشد.

تاریخچه کمپانی های تولیدی :

سال ۱۹۷۷ : تاسیس کمپانی SELCOM S.p.a توسط ۶ نفر که بیشترین سهام متعلق به آقای ویتور بود.

سال ۱۹۸۰: تاسیس شرکت Selcom Aragon (امروزه به نام  Wittur Elevator Components  S.A )در اسپانیا با تولید درب های اتوماتیک آساسنسور

سال ۱۹۹۳: خرید سهام شرکت ASFEN (امروزه به نام Wittur Asansor Sanayi Ve Ticaret Ltsd.Sirketi  ) در ترکیه

سال ۱۹۹۴: خرید شرکت Omar Lift (امروزه به نام Wittur Hydraulic Drives ) در کشور ایتالیا

سال ۱۹۹۵: تاسیس کمپانی Suzhou Selcom در نزدیکی شهر شانگهای چین

سال ۱۹۹۹: خرید کمپانیSAD(امروزه به نام Wittur Electric Drives) در کشور آلمان

سال ۲۰۰۰: تصاحب بخشی از شرکت KONE مربوط به تولید مکانیزو درب و قطعات ایمنی امروزه به نام Wittur Gmb

در کشور اطریش

سال ۲۰۰۱: تصاحب کمپانی SOIMET(امروزه به نام Wittur S.A) در کشور آرژانتین . 

سال ۲۰۰۹: تاسیس کمپانی Wittur S.R.O در کشور اسلواکی. 

در طی ۴۰ سال گذشته , کمپانی ویتور به یکی از شرکت های پیشتاز مستقل  در تولید قطعات و پکیج های آساسنسور تبدیل گردیده است. هم اکنون ۱۰ کارخانه تولیدی در کشورهای مختلف دنیا متعلق به ای کمپانی بوده که از طریق ۲۱ مرکز فروش درسراسر جهان در حال خدمتگزاری به مشتریان خود می باشد. این مشتریان شامل کمپانی های بزرگ بین المللی آساسنسور و همچنین شرکت های متوسط و کوچک در سراسر دنیا می باشند.

دلیل اصلی شهرت کمپانی بین المللی ویتور در بازرهای جهانی کیفیت بسیار بالا, ایمنی و قابل اطمینان بودن محصولات آن می باشد.

اقدام در جهت ثبت اختراع و حق امتیاز بیش از ۳۰۰ محصول مختلف, نشانگر ابتکار این کمپانی و پیشتاز بودن آن در صنعت آساسنسور می باشد.