خانهایزوها | گواهی نامه‌های بین‌المللی شرکت تکنوناطا

ایزوها | گواهی نامه‌های بین‌المللی شرکت تکنوناطا

گواهینامه سیستم مدیریت پروژه ها

گواهی نامه ISO 21500:2021

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

گواهی نامه IMS

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

گواهی نامه ISO 9001:2015

گواهینامه استاندارد محیط زیست

گواهی نامه ISO 14001:2015

گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

گواهی نامه ISO 45001:2018

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

گواهی نامه HSE – MS

گواهینامه سیستم رضایتمندی مشتریان

گواهی نامه  ISO10004:2018

شرکت تکنوناطا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید