خانهپروژه ها

پروژه های تکنوناطا

طراحی و نصب 5 دستگاه آسانسور مجتمع تجاری عقیق

طراحی و نصب 5 دستگاه آسانسور مجتمع تجاری عقیق

نوع:آسانسور شیشه ای
اجرا:1390
تعداد:5 دستگاه
موقعیت:امام زاده حسن
طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور و پله برقی مجتمع تجاری مالمون

طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور و پله برقی مجتمع تجاری مالمون

تعداد:۴ دستگاه
موقعیت:اتوبان همت غرب، بلوار امیر کبیر
طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مرکز خرید وارکانا

طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مرکز خرید وارکانا

تعداد:۴ دستگاه
بازسازی و نگهداری 13 دستگاه آسانسورهای دانشگاه علوم پزشکی

بازسازی و نگهداری 13 دستگاه آسانسورهای دانشگاه علوم پزشکی

تعداد:13 دستگاه
موقعیت:بزرگراه همت جنب برج میلاد
طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مجتمع مارلیک

طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مجتمع مارلیک

تعداد:۴ دستگاه
موقعیت:کرج، بلوار مارليک
طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مجتمع تجاری البرز

طراحی و نصب 4 دستگاه آسانسور مجتمع تجاری البرز

تعداد:۴ دستگاه
موقعیت:خيابان لاله زار شمالي
بازسازی و نگهداری 4 دستگاه آسانسور شرکت داده پردازی ایران

بازسازی و نگهداری 4 دستگاه آسانسور شرکت داده پردازی ایران

تعداد:۴ دستگاه
موقعیت:خیابان استاد نجات الهی
طراحی و نصب 3 دستگاه آسانسور مهندس احمدی

طراحی و نصب 3 دستگاه آسانسور مهندس احمدی

تعداد:3 دستگاه
موقعیت:شهرستان گرگان
بازسازی و نگهداری آسانسور سازمان نوسازی صنایع و معادن ایران

بازسازی و نگهداری آسانسور سازمان نوسازی صنایع و معادن ایران

نوع:آسانسور
تعداد:3 دستگاه
موقعیت:خیابان سپهبد قرنی
بازسازی و نگهداری آسانسور سازمان تعزیرات حکومت

بازسازی و نگهداری آسانسور سازمان تعزیرات حکومت

تعداد:3 دستگاه آسانسور
موقعیت:خیابان ولیعصر
بازسازی و نگهداری آسانسور آسایشگاه بنیاد جانبازان و مستضعفان

بازسازی و نگهداری آسانسور آسایشگاه بنیاد جانبازان و مستضعفان

تعداد:3 دستگاه آسانسور
موقعیت:خیابان دکتر شریعتی
بازسازی و نگهداری موسسه رسانه های تصویری

بازسازی و نگهداری موسسه رسانه های تصویری

تعداد:3 دستگاه آسانسور
موقعیت:خیابان ولیعصر

تکنوناطا در سراسر تهران

شرکت تکنوناطا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید